Upućene molbe za sastanak

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA danas je uputio molbe za sastanak u kojima određena ministarstva pozivamo da nam pomognu oko organizacija tribina i seminara. U molbama su jasno navedene teme u koje bi se Centar DBA uključio.

Svedoci smo da se sve češće u crnoj hronici pojavljuju tekstovi koji su vezani za maloletničku delikvenciju, vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, narkomaniju…Državne institucije, škole i pojedinci trude se koliko mogu da doprinesu da takvih stvari bude što manje. Mi smo odlučili da u pomoć pozovemo sve relevantne državne institucije te smo poslali dopise Vladi i Premijeru, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravde, Ministrastvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, Predsedniku Opštine Čukarica jer smo registrovani na toj opštini i odatle širimo naše aktivnosti.

U molbi smo naveli da ne tražimo finansijsku pomoć, već mogućnost saradnje koja bi omogućila dobro funkcionisanje celog projekta, a reč je o tribinama i seminarima koji bi se održavali, najpre, u školskim ustanovama. Teme koje bi obrađivali bile bi:
– maloletnička delikvencija
– vršnjačko nasilje
– nasilje u porodici
– narkomanija i sekte
– bezbednost u saobraćaju
– bezbedno surfovanje internetom
i druge teme.

Smatramo da prvenstveno edukacijom i prevencijom možemo mnogo toga postići.