U Sarajevu osnovana Fondacija „Mahir i Aleksa“

Alisa Mahmutović i Dubravko Lovrenović, majka i očuh tragično preminulog dečaka Mahira Rakovca, osnivači su fondacije za prevenciju vršnjačkog nasilja i nasilja nad mladima „Mahir i Aleksa“. Oni su zajedno s Draganom Janković iz Niša, majkom dečaka Alekse koji je kao i Mahir izvršio samoubistvo, osnovali fondaciju s ciljem sprečavanja međuvršnjačkog nasilja kroz kratkoročne i dugoročne programe.

„Naša je želja da svojim radom i djelovanjem u praktičnom i akademskom smjeru preveniramo vršnjačko nasilje i bullying, kako sudbinu naših dječaka u budućnosti ne bi doživjelo više nijedno dijete“, objasnila je Mahmutović.

Prema riječima Lovrenovića, koji je i izvršni direktor fondacije, njihov prvi kratkoročni ali i dugoročni cilj je podizanje svijesti o pogubnosti vršnjačkog nasilja i bullyinga.

„Kod nas ljudi uopšte nisu upoznati koja je razlika između vršnjačkog nasilja i bullyinga, a postoji suštinska razlika. Nažalost, ljudi još nisu na pravi način ni prepoznali ovaj problem, zbog čega ga ne mogu ni početi rješavati. Samo dugoročan i kontinuiran rad na podizanju svijesti kod nastavnika, kod učenika i šire društvene zajednice, uz izmjenu postojećih propisa koji imaju svoje dobre strane, ali su neprimjenjivi, pa ih je potrebno uz podršku kantonalne Skupštine kvalitetno inovirati, možemo nešto značajno uraditi“, dodao je Lovrenović.

Nakon Sarajava, podružnice će se otvoriti u Nišu i Beogradu, tvrdi očuh Mahira Rakovca. Porodica Jankovića prihvatila je inicijativu iz Sarajeva.

„Bez obzira na to što se fondacija osnovala u Sarajevu, gdje je supruga popisnik te fondacije, očekujemo da ona već sada, mimo tih formalnih situcija kada dođe do potpisivanja u Srbiji, ona već zaživi. I ona već, kao što sam rekao, već živi kroz neko naše delovanje…“, kaže Bojan Janković, otac Alekse Jankovića.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA, podržava ovu inicijativu. Smatramo da je veoma važno da se celo društvo uključi u ovo i uradi nešto za decu…za budućnost. Ne smemo da zaboravimo ni Mahira ni Aleksu, jer njihova sudbina treba da nas podseća na to da se takve stvari više nikada ne dese…