Trgovina ljudima

Trgovina ljudi je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje, u regionu Zapadnog Balkana pojavila se osamdesetih godina prošlog veka.

Njen cilj je ostvarivanje zarade ( ili neke druge koristi ) kroz eksploataciju bilo da se radi o seksulanoj eksploataciji, prinudnom radu, prinudnom prosjačenju, prinudi na vršenje krivičnih dela, ilegalnom usvojenju, prinudnim brakovima, trgovini organima ili nekom drugom obliku. Uglavnom su to mlade devojke od 18 do 25 godina ali svakako postoji i slučaj gde su i mlađe. Većinu žrtava u Srbiji čine žene i devojčice izložene seksualnoj ekspoataciji.

Ljudi koji se bave trgovinom imaju dobru priču da žrtve ubede da pođu sa njima. Sve te žrtve su uglavnom osobe koje su u lošoj finansijskoj situaciji, nedostatak roditeljske pažnje, deca razvedenih roditelja, nasilje u porodici, konzumiranje alkohola ili droga, prekid školovanja. Nisu razmišalji da upadaju u nekom drugu gde nema izlaza.

Faze procesa trgovine ljudi su :

  • Vrbovanje ( nudili su poslove, imali dobre priče da bi žrtve pristale )
  • Traumatiziranje ( psihičko i fizičko zlostavljanje, silovanje…. )
  • Priprema ( pripremanje žrtve za pružanje usluga )
  • Iskorištavanje ( prostitucija, pornografija…)

Sve te osobe koje su zlostavljane žele da se izvuku iz svega toga, često kreću da sarađuju sa zlostavljačima i smatraju  da će tako pronaći rešenje. Veoma mali procenat ljudi je nażalost koji je uspeo da se izvuče i vrati normalnom životu.

Na internetu takođe postoji trgovina , to su :

  • Rizični oglasi za posao

Uvek treba proveriti ko je poslodavac, proveriti da li ta firma koja nudi posao stvarno postoji, ako je na oglasu napisano „ kontakt preko skype-a, viber-a“ to takođe stvara sumnju. Da li je realna ponuda plaćanja dnevnice i sve ostalo što je sumnjivo napisano u oglasu proveriti pre stupanja u bilo
kakvoj komunikaciji sa poslodavcem koji nudi posao.

  • Virtuelno kidnapovanje/preko interneta

Uzimaju ( kradu ) slike i stavljaju na svojim profilima. Slike svoje dece ne treba objavljivati na internetu i društvenim mrežama, jer ne znate ko vidi slike, da li će neko baš tu vašu sliku neko negde iskoristiti i na koji način će iskoristiti.

Kidnapovanje ( otmica )

  • Prodaju ljudi ili njihove organe

Decu hvataju na fazon bombona, čokoladica. Otmičari već imaju spremljen lažan pasoš i dokumenta kako bi mogli napustiti zemlju odmah.

Dok stariji hvataju na fazon da im se pokaže gde se šta nalazi jer navodno nisu iz tog mesta.

Detetu treba svakog dana objašnjavati, pričati i ponavljati da sa nepoznatim osobama ne treba komunicurati.

 

LJUDSKI ŽIVOT NEMA CENU ALI TRGOVINA LJUDIMA JE NAŠA REALNOST. SAMO ZAJEDNO MOŽEMO SPREČITI TRGOVINU LJUDIMA !