Stevan Đokić

Bivši policajac koji je 2002. godine prešao u privatni sektor. Od tada, dugi niz godina profesionalno se bavio poslom privatnog detektiva i bezbednosnim savetovanjem. Jedan od retkih Srba koji je prosao osnovnu obuku za profajlera u Britanskom MI5. Bio je jedan od sekretara Svetskog udruženja detektiva, ali je početkom oružanih sukoba u Libiji, zbog javne podrške Pukovniku Gadafiju, ekspresno smenjen sa funkcije. Nedugo zatim, postaje član Ruske Asocijacije detektiva.

Bio je direktor Detektivsko Bezbednosne Agencije DBA ispred koje je više puta nagrađivan od strane državnih i privatnih institucija u Srbiji ali i u inostranstvu, a sada je direktor Kontra-Informativne Agencije DBA.
Organizovao je i radio na tribinima i seminarima koji su se bavili problematikom sekti i narkomanije u Srbiji. Inicijator i učesnik mnogobrojnih humanitarnih akcija.

Doktorirao na AUGP na temu „Internacionalni mir i bezbednost“.

Zajedno sa Sašom Vujkom i Slobodanom Jovanovićem 2015-te godine održao je obuku za jednu generaciju polaznika IBSSA licenciranih telohranitelja.

Ekspert je kada su u pitanju narkomanija i sekte.

Član je Udruženja kriminalističkih profajlera. Počasni je član Nezavisnog sindikata policije, Sindikata Policije i Policijskih Staresina i Sindikata Ujedinjeni Kolektiv Policije.

Predsednik je Sekcija Srbija ispred Internacionalne Policijske Organizacije IPO.

Osnivač je i predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, sa kojim želi da radi na unapredjenju bezbednosti dece ali i svih ostalih aspekata bezbednosti, pre svega edukacijom i prevencijom a sve kroz tribine, seminare, obuke, edukativne igre i radionice.