Seminar Terorizam-Antiterorizam

Seminar Terorizam-Antiterorizam koji je održan 09.08.2015. otvorio je nova dešavanja u Srbiji vezana za upoznavanje civilnog stanovništva sa problematikom bezbednosti i terorizma. Seminar je uspešno odslušalo 45 polaznika koji su dobili sertifikate Centra.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA neće stati sa ovakvim seminarima i trudiće se da što više ljudi iz civilnog sektora uključi u ove dogadjaje. Obradjivaćemo i teme poput sekti, narkomanije, prikupljanja informacija, maloletničke delikvencije i slično. Otvoreni smo za svaki vid saradnje, te nam možete pisati, predlagati teme ili zajedno sa nama učestvovati u svakom vidu bezbednosnog opismenjavanja gradjana i civilnog sektora u Srbiji.