Šamar nije nasilje, devojke „same“ krive za napad

Svaki četvrti mladić u Srbiji veruje da jedan šamar nije nasilje, a svaka treća mlada osoba bez obzira na pol, smatra da je devojka koja nosi kratku suknju i usku majicu „sama kriva“ ako je neko napadne, pokazalo je istraživanje AŽC-a među 415 mladih osoba iz 10 gradova u Srbiji.

Kako je saopšteno, podaci su deo istraživanja u okviru kampanje „Mogu da neću. Ljubav nije nasilje“ čiji je cilj da nauči mlade ljude, pre svega ženskog pola, da prepoznaju nasilne obrasce u partnerskim odnosima i ne pristaju na iste.

Najveći broj mladih ljudi se ne slaže sa tvrdnjom da ima situacija u kojima je opravdano da mladić udari partnerku (81 odsto), ali na ovu tvrdnju različito gledaju devojke i mladići.

Da je opravdano ponekad udariti partnerku, misli svaki deseti mladić, dok se sa ovom tvrdnjom slaže 3,2 odsto ispitanih devojaka.

Takođe, nalazi istraživanja pokazuju da svaki četvrti mladih i svaka deseta devojka misle da jedan šamar nije nasilje.

Vršnjačka edukatorka na projektu, Sanja Pavlović navodi da mladi ljudi ne prepoznaju sve oblike nasilja, kao i da postoji razlika na koji način nasilje doživljavaju mladići, a na koji devojke.

„Seksualno uznemiravanje kao deo šale i odrastanja je, na primer, potpuno prihvatljivo za svakog četvrtog mladića, dok tek svaka 25. devojka misli isto. To je zato što su upravo devojke najčešće žrtve seksualnog uznemiravanja, pa jako dobro razumeju njegove posledice, dok ga mladići i ne prepoznaju kao nasilje“, navodi Pavlović.

Najveći otpor i najmanje razumevanja pokazuje se prema LGBT zajednici, pa tako svaki drugi mladić smatra da momak koji je zaljubljen u drugog momka treba da bude pretučen, dok se sa tom tvrdnjom slaže svaka 25. devojčica.

Pavlović dodaje da je jedan od najjačih mitova stav da je devojka koja nosi usku majicu i mini suknju, sama kriva ako je muškarac napadne.

„Posebno je problematično što u to veruju čak i devojke, što nam pokazuje da i dalje treba mnogo rada kako bi se promenila ta patrijarhalna svest koja odgovornost za nasilje prebacuje na žrtvu“, kaže Pavlović.

AŽC će ove jeseni organizovati seriju radionica i na izabranim fakultetima u Srbiji kako bi studentkinje podstakao da prepoznaju forme seksualnog uznemiravanja, ali i kako bi se, u saradnji sa fakultetima, razvili interni akti o sprečavanju i kažnjavanju seksualnog uznemiravanja na ovim ustanovama.

Kampanja „Mogu da neću. Ljubav nije nasilje“ deo je projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koju sprovodi AŽC, a podržava Fond UN za suzbijanje nasilja prema ženama i trajaće dve godine. 

Tekst preuzet sa sajta ALO.