Radni sastanak o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima

18.07.2022. na Kriminalističko Policijskom Univerzitetu u Zemunu održan je sastanak u cilju daljih konsultacija u vezi Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima.

Razmatrane su teme u vezi sa odredbama na koje su organizacije civilnog sektora bezbednosti i sindikalne organizacije davale primedbe i sugestije. Na ovaj način Ministarstvo Unutrašnjih Poslova je pokazalo da uvažava civilni sektor bezbednosti i da su otvoreni za saradnju. Iz Centra DBA kažu da je ovo korak napred, jer ova organizacija već duže vreme apeluje da mora da postoji bolja saradnja MUP i organizacija civilnog sektora jer se samo tako mogu rešiti svi problemi.
Pored Centra DBA sastanku su prisustvovali predstavnici drugih organizacija civilnog sektora bezbednosti i predstavnici policijskih sindikata.

Foto: Centar DBA

Pojedine organizacije su imale neke primedbe koje nisu realne. Smatraju da bi nacrt zakona omogućio policiji da krši isti, jer na policiju i na policajce gledaju kao na nasilnike koji demonstriraju silu. Bilo je predloga da policija bude „servis građana“, što nema veze ni logike ni sa čim.
Na sastancima koji će biti ubuduće organizovani Centar DBA će poslati svoje delegate.

 

Centar za bezbednost, istrage i odbranu – DBA