Prva grupa polaznika kursa First Responder uspešno završila obuku

Pre dvadesetak dana prva grupa polaznika kursa First Responder uspešno je završila obuku.

Sredinom meseca jula prva grupa polaznika kursa First Responder – Postupanje u situaciji nestanka dece, uspešno je završila obuku. Veći deo obuke izveden je u prostorijama Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, gde su instruktori IPO i Centra DBA držali interaktivno predavanje, a drugi deo koji se tiče nekih teorijskih stvari poslat je polaznicima na mejl.

Trideset polaznika je zaslužilo karticu First Responder i sertifikat Šifra Barbara, i oni su u obavezi da svake godine obnavljaju znanje polaganjem određenih testova. Takođe, neki od njih biće obučeni i za dalje predavanje i prenošenje znanja na druge.

Oni su tokom ove obuke naučili najosnovnije stvari vezane situacije nestanka dece. Naučili su kako da prepoznaju potencijalnog otmičara, kako da reaguju, i najvažnije, kako da prikupe relevantne podatke do dolaska policijske patrole. Isto tako naučili su i važne stvari kada je u pitanju organizovanje civila koji bi učestvovali u potrazi ali i osnovne stvari koje se tiču psihologije, a koje se koriste u situacijama kada se dete pronađe.

Važno je i da napomenemo da sve ono što su First Responderi naučili može da se primeni i kod nestanka starijih lica, a ne samo dece. 

First Responderi poseduju karticu kojom se identifikuju, a koja je proverljiva na sajtovima Centra DBA i Internacionalne Policijske Organizacije.

Nenad Mijatović
Internacionalna Asocijacija Novinara