Poražavajući rezultati istraživanja

Rezultati istraživanja koje je u prethodnom periodu sprovela AŽC, a tiče se nasilja, slobodno možemo da nazovemo poražavajućim. Naime, u okviru kampanje „Mogu da neću. Ljubav nije nasilje“, sprovedeno je istraživanje koje je imalo za cilj da nauči mlade ljude, pre svega žene da prepoznaju nasilne obrasce u partnerskim odnosima i ne pristaju na iste.

Istraživanje je dalo poražavajuće reziltate jer svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka misle da šamar nije nasilje. Takođe, da je opravdano ponekad udariti partnerku, misli svaki deseti mladić, dok se sa ovom tvrdnjom slaže 3,2 odsto ispitanih devojaka. Seksualno uznemiravanje kao deo šale i odrastanja je, na primer, potpuno prihvatljivo za svakog četvrtog mladića, dok tek svaka 25. devojka misli isto.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da su ovakvi rezultati istraživanja poražavajući i da je neophodno hitno krenuti sa edukacijama koje bi se održavale u školama i firmama ali i sa jakim medijskim kampanjama. U sve to potrebno je da se uključe i lokalna samouprava i država. Smatramo da nosioci ovih edukacija treba da budu policijski službenici koji prolaze posebnu obuku za sprečavanje porodičnog nasilja. Samo dobra edukacija može da pruži adekvantu prevenciju. Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA spreman je da učestvuje u ovim edukacijama.