Pomoćna policija

Malo objašnjenje za one koji su se uplašili mogućnosti formiranja legitimne i zakonski odredjene strukture – Pomoćne policije koja dugi niz godina postoji u našim Zakonima o policiji ali i u zakonima svih drugih, uređenih država…

1. Pomoćna policija je „naslednik“ rezervnog sastava policije čiji pripadnici su učestvovali i u odbrani zemlje…
2. Pojam „pomoćna policija“ usvojen po uzoru na veliki broj zamalja ne samo u EU već i u svetu…
3. Pomoćna policija je 2005. godine uvedena u Zakon o policiji na inicijativu tadašnje vladajuće koalicije na celu sa DSS-om…Član 191. Zakona o policiji…
4. U novom Zakonu o policiji pomoćna policija predvidjena članom 249….
5. Pomoćna policija se obrazuje u slučajevima kada treba nadoknaditi veliki broj policajaca za izvršenje zadataka:
visokog bezbednosnog rizika,
u prirodnim i drugim nesrećama,
obezbedjivanja državne granice,
u slučajevima kada je ugrožena unutrašnja bezbednost.

Uredbom koja je stupila na snagu postignut je pravni cilj za formiranje Pomoćne policije. To ne znači da će biti formirana jer za to moraju da budu ispunjeni uslovi iz Zakona o policiji. Stari Zakon o policiji iz 2005. godine predviđao je mogućnost da se formira Pomoćna policija, nakon čega je doneta uredba prvo 2006-te a zatim 2009-te godine, na inicijativu tadašnje Vlade pod vođstvom DS-a. Taj zakon je prestao da važi jer je usvojen novi Zakon o policiji, i bilo je potrebno da se u skladu s novim zakonom donese i nova Uredba.

Pomoćna policija u skladu s važećim zakonom o policiji obrazuje se u slučajevima kada je ugrožena unutrašnja bezbednost. Pomoćna policija može biti angažovana i kada postoji obostran interes Ministarstva i lokalne samouprave po osnovu posebnih sporazuma.

Pomoćna policija u većini zemalja ima naziv Auxiliary police, pa čak postoje i registrovana strukovna udruženja na svetskom nivou koja se bave Pomoćnom policijom.

Stevan Đokić