Podrška inicijativi Sindikata policije i policijskih starešina

Inicijativa koju je nedavno podneo Sindikat policije i policijskih starešina, a odnosi se na prihvatanje snimaka sa privatnih kamera iz vozila koji mogu da se upotrebljavaju kao dokaz u prekršajnom postupku, svakako je odličan potez jer je praksa iz drugih zemalja pokazala da ovi snimci mogu da skrate proceduru suđenja ali i da redukuju troškove.

Predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, Blažo Marković, u inicijativi ovog sindikata naveo je sve pogonosti koje proizilaze prihvatanjem ovih snimaka. Kao najvažnije naveo je skraćenu proceduru suđenja, izbegavanje troškova oko veštačenja i najvažnije, minimum malverzacija oko naplate osiguranja. Pored toga, snimak sa privatne kamere iz vozila često može da pomogne i u dokazivanju drugih stvari, primera radi kojom brzinom se kretalo vozilo, da li je prošlo na crveo svetlo, prešlo preko pune linije i slično.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA podržava inicijativu Sindikata policije i policijskih starešina, i smatramo da ovakva inicijativa ne sme da ostane samo slovo na papiru. Ono što je najvažnije oko ove inicijative jeste činjenica da praktično nije potrebno menjati zakone, već je dovoljno uvesti ovo u sudsku praksu.