Petar Đukić

Petar (Borislav) Đukić rođen je 30. 5. 1996. godine, u Prijedoru, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

            Osnovnu školu završio je u Donjoj Previji, opština Ribnik (OŠ „Nikola Mačkić“), kao učenik generacije i nosilac diplome „Vuk Karadžić“ za postinut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom školovanja u osnovnoj školi.            

            Gimnaziju, opšti smjer, završio je u Ribniku (SŠC „Lazar Đukić“) odličnim uspjehom, zbog čega je više puta pohvaljivan i nagrađivan.

            Godine 2014. upisao je Visoku školu unutrašnjih poslova, MUP RS, u Banjoj Luci, gdje ga je zatekla transformacija visoke škole u organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjoj Luci. Diplomirao je 2018. godine na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, sa prosjekom ocjena 9,44 stekavši zvanje „diplomirani pravnik unutrašnjih poslova“. Od strane Univerziteta u Banjoj Luci doijeljena mu je Zlatna značka kao najboljem diplomiranom studentu. Tokom školovanja, a u skladu sa nastavnim planom i programom prošao je praktičnu nastavu – strojevu obuku, informativnu, stručnu i specijalističku praksu u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova RS svih nivoa, kao i terensku obuku gdje je stekao praktična znanja i vještine iz policijske taktike, uključujući osposobljenost za rukovanje vatrenim oružjem. Upisao je master studije nauka bezbednosti na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Autor je preko petnaest naučnih i stručnih radova iz oblasti bezbjednosti i zaštite, kriminalistike, krivičnog i krivičnog procesnog prava, kao i jedan od autora monografije „Aspekti bezbjednosti u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj“ u izdanju Evropskog defendologija centra za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja iz Banja Luke. Bio je učesnik više domaćih i međunarodnih naučno-stručnih konferencija i seminara iz oblasti bezbjednosti, kriminalistike, pravnih i političkih nauka.

Bio je član Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, u dva mandata, kao i predsjednik Skupštine Studentske organizacije fakulteta bezbjednosnih nauka. Takođe je bio član Senata Univerziteta u Banjoj Luci i koordinator naučnih oblasti u  organizacionom odboru desete naučno-stručne konferencije „Studenti u susret nauci“ 2017. godine. Član je Omladinskog naučnog instituta iz Republike Srpske, Centra za bezbednost, istrage i odbranu iz Srbije, kao i poznatog međunarodnog društva „East-west Bridge“.

Veliko interesovanje je pokazao za bavljenje naučno-istraživačkim radom, analizom savremenih bezbjednosnih izazova, rizika i prijetnji, te funkcionisanjem policijskih i drugih bezbjednosnih službi.