Opština Palilula korak ispred svih

Savet za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Gradske opštine Palilula organizovao je okrugli sto sa temom „Zloupotreba religije: religija u službi konflikta, terorizma i ekstremizma“, koji je održan 28. novembra u Centru za kulturu „Vlada Divljan“.
Opština Palilula je jedna od retkih koja ima formiran ovakav Savet. Prednost ovakvih Saveta su rad i edukacija sa stanovništvom kao i razbijanje raznih predsrasuda koje se javljaju kada su religije u pitanju.

Učesnici okruglog stola bili su: muftija Niški Eldin Ašćerić ispred Islamske zajednice Srbije, sveštenik Goran Avramov, vojni kapelan, prof. dr Hatidže Beriša sa Vojne akademije, dr Ratomir Antonović, predavač na Univerzitetu Union i član Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, mr Ilija Životić, predsednik Internacionalne policijske organizacije i predsednik Odseka 5 – Antiterorizam Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, Ružica Kijevčanin, docent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, Miroljub Nestorović, teolog – predsednik Saveta za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Gradske opštine Palilula i Nikica Jakšić, teolog, moderator okruglog stola. Među posetiocima okruglog stola bio je ataše Ambasade Rusije u Srbiji Nikita Suhodolov.
Učesnici su istakli da do zloupotrebe religije u konfliktima, terorizmu i raznim vrstama ekstremizma dolazi zbog namerno pogrešnog tumačenja religije od strane pojedinaca i ekstremnih grupa radi ostvarivanja njihovih ciljeva. Terorizam se uglavnom povezuje sa religijom, ali njegovi koreni mogu biti u anarhističkim, etno-separatističkim i drugim oblicima ekstremističkog delovanja.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da je ovakve i slične tribine potrebno organizovati češće, kao i da je potrebno da sve Opštine oforme Savet za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Terorizam se ne može potpuno iskoreniti. Međutim, mi kao društvo, možemo i moramo raditi na edukaciji građana. Na taj način bi se smanjio uticaj ekstermističkih elemenata koji zloupotrebljavaju religiju u svrhu terorizma. Iskreno se nadamo da će i ostale Opštine slediti odličan primer Opštine Palilula i predsednika Opštine Aleksandra Jovičića koji je prepoznao važnost održavanja ovog okruglog stola.