Nužna odbrana – Hitno potrebna izmena zakona

Slučaj Hranislava Dimitrijevića iz okoline Kraljeva koji je braneći sebe i svoju imovinu ranio lopova, otvorio je mogućnost novih pokušaja izmene krivičnog zakonika koji bi trebalo da urode plodom.

Naime, Hranislav je tokom noći video da su mu lopovi obili prodavnicu. On je uzeo svoje lično naoružanje za koje ima uredno izdatu dozvolu, i došao do ulaznih vrata svoje prodavnice. Tu ga je napao jedan od lopova koji ga je oborio i pokušavao da ga udari i otme oružje. Hranislav je ispalio dva hica od kojih je jedan pogodio lopova u kuk. Odvezen je u bolnicu, a Hranislava su odveli u policiju. Viši sud u Kraljevu Hranislavu je na teret stavio krivično delo nanošenja lakih telesnih povreda, dok je tužilac pokušavao da ga optuži za pokušaj ubistva. Sud je Hranislava osudio na godinu dana kućnog pritvora.

Tu se ne završavaju muke čoveka koji je branio sebe i svoju imovinu. Nedavno mu je stigla tužba, odnosno odštetni zahtev na dva miliona dinara od strane ranjenog lopova koji se danas nalazi u zatvoru zbog nekog drugog krivičnog dela, a i pre ranjavanja bio je poznat kao izvršilac preko 40 krivičnih dela.

Naš zakon poznaje institut nužne odbrane ali ovde on nije primenjen. Najverovatnije zbog lošeg advokatskog tima koji je zastupao Hranislava. Tako je čist slučaj nužne odbrane postao osuđujuća presuda za onoga ko se branio!

Nužna odbrana, u članu 19. Krivičnog Zakonika Republike Srbije, jasno kaže da svako ima pravo na nužnu odbranu. Nažalost, u praksi je veoma teško dokaziva, ne samo zato što član 19. ima nedostataka, nego i zato što praksa pokazuje da sudije nemaju sluha za nju jer, Nužna odbrana je, prema sadašnjem zakonu i praksi, ona koja je adekvatna, srazmerna i istovremena napadu. Drugim rečima, nužna odbrana je moguća samo onda kada je napad započeo i dok traje, kao i da mora da bude u bitnoj meri srazmerna napadu.

DBA smatra da su upravo to nedostaci samog zakona, odnosno člana 19. koji u stavu 2 kaže „Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad.“ Naš predlog je da se iz ove rečenice izbriše reč „istovremen“ kao i da se doda još jedan stav koji bi glasio „Nužnom odbranom će se smatrati i ona odbrana koja je nesrazmerno veća od napada“.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA očekuje i da se Hranislavu Dimitrijeviću ukine presuda, odnosno da sramni odštetni zahtev ne bude usvojen jer time šaljemo pogrešnu poruku društvu. Sa druge strane, ovo što se dogodilo Hranislavu, može sutra da se dogodi bilo kome, jer svi treba da štitimo živote i imovinu od lopova i razbojnika a ne da im još dajemo i nagradu. Na internetu se pojavila i peticija čijim potpisom treba da podržimo Hranislava i na taj način pokažemo da smo pravna država koja neće tolerisati razbojnike.

POTPIŠITE PETICIJU (kliknite i potpišite peticiju kako bi se stalo na put razbojnicima)