Ne postoje “lake” droge!

Juče je u dvorani Srpske Desnice održana tribina na temu „Droga je smrt“, a govornici na tribini su bili predstanici Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i Internacionalne policijske Organizacije.

Učesnici tribine su jednoglasno izneli mišljenje da ne sme postojati podela na lake i teške droge. Lake droge ne postoje, sve su teške i opasne.

Nemanja Ivančić, predsednik Odseka 3 – borba protiv sekti i sektnog delovanja Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, osvrnuo se na zloupotrebu, pre svega, sintetičkih droga koje pojedine sekte koriste za lakši ulazak u meditaciju. Pored toga ispričao je i o ranijim slučajevima gde su žrtve sekti, zahvaljući određenim narkoticima, izvršavali samoubistva.

Na tribini su iznete činjenice da je droga danas lako dostupna mladima ali ne i prava edukacija koja će ih upozoriti na realnu štetnost droga. Edukacija bi trebalo da počne još u Osnovnoj školi i da uključuje redovno informisanje mladih. Skidanje sa droga je proces koji je veoma težak za konzumenta kao i odluka da prekine sa drogiranjem. Čovek može da postane zavistan od bilo koje droge, fizički ili psihički.

Stevan Đokić, predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i predsednik sekcije Srbija ispred Internacionalne Policijske Organizacije, izneo je podatke da je preko 70 procenata srednjoškolaca imalo kontakt sa drogom, a da je starosna granica konzumenata spuštena na 12 godina. To znači da jedan deo mladih već u Osnovnoj školi počinje sa konzumiranjem droge. Škola je ranije bila vaspitno – obrazovna ustanova, dok je danas samo obrazovna. Nastavnici i profesori ne mogu da reaguju na pravi način niti imaju ingerencije da se suprostave konzumiranju droge. Policija radi svoj posao, hapsi dilere i to čine veoma uspešno, ali sudvo nam je problem. Često se dešava da uhapšeni dileri dobijaju mogućnost da se brane sa slobode, ili dobijaju veoma male kazne. Kaznena politika je loša i to je potrebno što pre popraviti izmenama zakona gde bi se povećala minimalna propisana kazna.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA, pozdravio je inicijativu Srpske Desnice da se održi tribina na ovu temu jer smatramo da je stanje alarmantno. Dolazak demokratije posle revolucije petog oktobra doneo nam je porast narkomanije kao i uvećanu proizvodnju sintetičkih droga koje se prave u kućnim ilegalnim laboratorijama gde se dileri trude da naprave nešto novo i nešto jače, poput smrtonosnog ekstazija red bul koji je do sada odneo pet mladih života. Tribine i edukacije o štetnosti droga potrebno je održavati rednovno ali u ovakve akcije potrebno je da se uključi celo društvo.