Marko Kraljević

Diplomirani menadžer bezbednosti. Stečeno zvanje na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, Univerziteta Union.

Diplomski rad odbranjen sa ocenom 10 na temu: „Kriminalističko-balistička veštačenja“.

Poseduje bogato iskustvo u obavljanju poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja i izrade elaborata vezanih za FTO.

Rukovodilac je praktične obuke iz oblasti Kriminalistička tehnika, forenzička obrada lica mesta i obezbeđenje fudbalskih utakmica visokog rizika, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Organizovao je veliki broj radionica na temu „Forenzička obrada lica mesta“ iz oblasti kriminalističke tehnike.

Poseduje sertifikat za učestvovanje u programu kriminalističkog profilisanja.

Takođe poseduje sertifikat za učešće u programu Terorizam-Antiterorizam.

2014-2015.godine saradnja sa Detektivko Bezbednosnom Agencijom DBA.

Počasni član Sindikata policije i policijskih starešina-SPIPS.

Edukacioni program na temu:

-Drzavne civilne bezbednosne strukture: policija, bia, pomocna policija.

Predsednik je Koordinacionog Centra DBA Vrbas.