Kreće lov na NVO, kolekcionare i penzionere MUP-a

Ova nedelja je presudna sve one koji se bave kolekcionarstvom, za sve NVO organizacije ali i za penzionere MUP-a koji u svom posedu imaju nekakvu značku.

Naime, izmena Uredbe o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije donele su novinu kojom će se kažnjavati svako ko poseduje bilo kakvu značku. Postavlja se pitanje da li će se kažnjavati i MUP koji je izdao nekakvu plaketu na kojoj je značka a koja se nalazi u posedu nekoga od penzionisanih radnika MUP-a ili nekog građanina koji je dao neki doprinos MUP-u, jer ako to izostane, to je praktično selektivna primena Uredbe što predstavlja veliki problem.

Značke NVO, kolekcionari i plakete koje imaju u posedu penzionisani radnici MUP-a postoje svuda u svetu, osim u Severnoj Koreji. Kod nas će kolekcionari moći da poseduju i da trguju ali i da izlažu na sajmovima isključivo predmete koji nisu nikakav vid značke. Penzionisani radnici MUP-a moraju da se spreme i na to da će državi plaćati velike kazne ukoliko imaju negde u stanu plaketu. Znači, nije kažnjivo samo nošenje značaka, ili nečega što ima vizuelni identitet iste, nego i posedovanje.

NVO sektor nema problem sa tim da se prestane sa izradom članskih značaka. Mi nismo ni u celosti protiv Uredbe, jer naše značke, ni jedne NVO ne liče na značke policije koja je jasno i precizno opisana u Uredbi, pored toga kod nas na značkama nigde ne piše „Policija“, ali ima problem sa činjenicom da će dosadašnje značke koje su izdate ljudima u raznim profesijama, a koji su podržavali rad tih patriotskih NVO, doktori, akademici, profesori, nastavnici, vatrogasci, policajci i drugi, biti oduzimane, a oni koji ih poseduju lišavani slobode, iako do sada nisu imali probleme sa zakonom.

Da će svako ko poseduje značku, član NVO, kolekcionar, penzionisani radnik MUP-a, biti uhapšen, najavio je visoki predstavnik policije u jutarnjem programu televizije Happy koja ima nacionalnu frekvenciju, u subotu 19.12.2020. godine. Predlagači sporne, neustavne Uredbe, pravdaju se time da je mnogo krivičnih dela izvršeno korišćenjem pojedinih značaka,  ali ne navode koliko je to na godišnjem nivou, jer je taj broj godišnje ispod 10, dok je zloupotreba pravih policijskih značaka na mnogo većem i višem nivou, godišnje i preko 300 krivičnih dela. Dalje, pravdaju se time da je sa značkom NVO moguće izvršiti krivično delo te se preventivno oduzima a onaj u čijem je posedu pronađena kažnjava se. Ako uzmemo primer da je najviše krivičnih dela ubistva izvršeno iz crnog audija, da li će MUP uskoro početi da oduzima sve crne audije?

Takođe, postavlja se pitanje da li će se prećutno dozvoliti IPA da izdaje značke, jer policajce uče da je i njihova značka službena legitimacija. Mi nemamo ništa protiv IPA organizacije, ona je registrovana kao NVO, identično kao i naše organizacije. Oni čak imaju i ozbiljne uniforme, beretke. Isto tako, šta će se događati sa stranim državljanima koji dolaze u Srbiju, ili su u tranzitu, a članovi su stranih NVO koje poseduju značke, da li će i oni biti hapšeni? Da li će biti hapšene filmske ekipe koje snimaju film pa imaju nekakav detalj, značku ili vozilo i gde će da iznajme to sada kada je to sve zabranjeno?

Šta je sledeće za zabranu i oduzimanje, pitamo se? Vozila možda jer i ona mogu da se koriste za izvršavanje krivičnih dela. Blokčiće i rokovnike koje je neko dobio od policije ili nekog od sindikata ili NVO?

Lov na članove NVO, kolekcionare i penzionere MUP-a koje je policija najvila preko svog čoveka iz policije, javno, na nacionalnoj frekvenciji zabrinuo je sve, pa i mnoge strane organizacije koje su nam uputile pisma podrške ali i visoke predstavnike EU koji će se uključiti u ovu priču.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA zajedno sa još 14 NVO civilnog sektora bezbednosti među kojima je i jedno Udruženje Kolekcionara, pokušavao je više puta da zakaže sastanak sa predstavnicima MUP-a, ali sve je prošlo bezuspešno. Do sada smo imali kontakt sa predsednicima Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kojima smo objasnili da usvajanjem ovakvih Uredbi nikako ne idemo ka EU, nego ka Severnoj Koreji. Njima se i zahvaljujemo, kao i predsedniku Srpske Desnice Miši Vaciću koji je podržao našu borbu kako bi sprečili samovlašće određenih struktura u MUP-u koji, čini se, žele da naude i novom ministru i celokupnoj vladi.