Koordinacioni Centar DBA Niš uradio humanitarnu akciju za Mladena

Dana 13.06.2019. godine održana je humanitarna akcija za Mladena Mladenovica iz sela Krušce u organizaciji Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA KC Niš i Svetske policijske protivterorističke organizacije CTO.

Mladen usled teške materijalne situacije ne može da obezbedi osnovna sredstva za život. 23.06.2019.  Centar DBA KC Niš dostavio mu je humanitarnu pomoć u hrani i garderobi koja je prikupljena. U dogovoru sa njim, za novac koji je sakupljen na humanitarnoj večeri, kupljena su drva kako bi Mladen imao ogrev tokom zime.

Ovo je tek prva u nizu himanitarnih akcija koje ćemo organizovati ispred Koordinacionog Centra Niš DBA. Nastavićemo i dalje da pomažemo, kako Mladenu tako i ostalim ugroženim građanima.

Marko Đorić
Predsednik KC Niš Centra DBA