Formiranje KC i Odseka

Formiranje Koordinacionih Centara i Odseka (popunjavaju samo članovi Centra DBA)