Apel Vladi Republike Srbije da pod hitno usvoji Uredbu o pomoćnoj policiji

Poslednji u nizu događaja izvršenja krivičnih dela, a tiče se otmice maloletnika ispred škole, treba da nam bude pokazatelj da policija, iako radi svoj posao kako treba, očigledno ne može da postigne sve, te je potrebno što pre usvojiti Uredbu o pomoćnoj policiji.

Podaci govore da je popunjenost većine policijskih stanica, u dobrom slučaju, negde oko sedamdeset procenata. Redovna policija ima puno posla i svoj posao obavlja dosta dobro. Znamo i da su u deficitu što se tiče sredstava za rad, ali to se poslednjih par godina popravlja zahvaljujući resornom ministru gospodinu Nebojši Stefanoviću.

Međutim, iako se policajci trude da svoj posao obavljaju na najbolji mogući način, evidentno je da im je potrebna pomoć, prvenstveno u ljudstvu.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da je pomoćna policija rešenje koje bi moglo da stvori odlične rezultate. Ne zaboravimo da je Zakonom o policiji, članom 249, i predviđena pomoćna policija, a da je svaka Vlada do sada donosila određene Uredbe. Takođe, veoma važno je znati da ovakav vid policije postoji u mnogim zemljama, te da su rezultati u borbi protiv kriminala, uz pomoćnu policiju bili odlični (APF – Federacija pomoćne policije).

Pomoćna policija bi za početak mogla da se uključi u delokrug rada školskih policajaca, gde bi aktivno učestvovali i na rešavanju problematike vršnjačkog nasilja. Njeni pripadnici bi takođe mogli da budu uključeni i kao reonski policajci, vezani za određene delove naselja ili grada. Mogu da preuzmu rad na čuvanju objekata, dok bi redovna policija, koja je sada na tim zadacima, mogla da pređe u patrolu.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA apeluje na Vladu Republike Srbije da što pre svoji Uredbu o pomoćnoj policiji koja nam je preko potrebna.

Stevan Đokić
Predsednik
Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i član APF.

Podrška: Auxiliary Police Federation