Zoran Minić

Rođen je 1979. godine u Beogradu. Završio je Petu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom
fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, a pravosudni ispit je položio 2008. godine. Za vreme
studija bio je član ELSA (European Law Student Association).

Pripravnički staž volonterski je obavljao u tadašnjem Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Od 2009 do 2011. godine radio je u Ministarstvu unutrašnih poslova Republike Srbije. Bio je član
International Police Assosi cation (IPA).

2011. godine osniva sopstvenu advokatsku kancelariju i od tada se u kontinuitetu bavi advokaturom.

Sarađivao je sa Verskim dobrotvornim centrom Srpske pravoslavne crkve.
Pohađao je i završio kurs u organizaciji National Democratic Institute (NDI) na temu „Politička kampanja i
govorništvo“;
Pohađao je i završio kurs u organizaciji OEBS „Praktična politika – primena u reformi MUP“;
Pohađao je i završio kurs u organizaciji Centra za istrage i Bezbednost – DBA „Taktike tajnog praćenja“

Trenira ninjutsu.

Sa DBA je ostvario saradnju sredinom 2018. godine i od tada je na funkciji Predsednik Pravnog Saveta Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.