Uspešno završen kurs na temu „Taktika tajnog praćenja“

Danas je u prostorijama Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA uspešno završen kurs na temu „Taktika tajnog praćenja“. Kursu je prisustvovalo četrdeset polaznika iz cele Srbije. Interesovanje je bilo veliko te mnogi zahtevi za prisustvovanje na ovom kursu nisu mogli biti obrađeni. Učionica je bila mala, ali uspeli smo da se spakujemo i da ponesemo dobre i lepe utiske sa ovog kursa, ali i znanje.

Kurs je vodio Stevan Đokić, savetnik za istrage i bezbednost, bivši policajac i privatni detektiv koji je poslednjih petnaestak godina proveo u privatnom sektoru bezbednosti. Obrađene su relevantne stvari vezane za ovu temu, praćenje pešice, vozilom, kombinovano, pomoću raznih uređaja poput gps-a koje su polaznici kursa mogli da vide. Takođe, pričali smo i o zakonskim osnovama koji se tiču tajnog praćenja. Akcenat je uglavnom stavljen na pripremu ove operativno-taktičke radnje. Na kraju kursa, polaznici su podeljeni u grupe te su dobili određene zadatke a nakon toga su objašnjavali kako su sprovodili te iste zadatke.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA će nastaviti sa organizovanjem ovakvih i sličnih kurseva nakon kojih će polaznici takođe dobijati sertifikate.