Odražana predavanja o sektama u Medicinskoj školi

Dana 13.9. i 16.9.2019. Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA održao je predavanje o sektama u Medicinskoj školi na Zvezdari i učenicima predstavio opasnost od destruktivnog delovanja sekti. Predavanje je vodio predsednik Odseka 3 borba protiv sekti, Nemanja Ivančić i sekretar odseka Isidora Milosavljević.

Na predavanju je bila prijatna atmosfera, učenici su pozitivno reagovali na izlaganje i bili jako zainteresovani za tematiku sekti, što se moglo videti iz dijaloga i postavljanja pitanja u toku i nakon predavanja. Predavanju su prisustvovali profesori veronauke i zamenica direktora Željka Nikolov.

Deca su upozorena na zamke koje sekte koriste kako bi vrbovale članove i uvukle nove ljude u svoje organizacije. Gospođa Nikolov je iskazala svoje zadovoljstvo zbog saradnje naše organizacije sa Medicinskom školom i pohvalila inicijativu podizanja svesti o štetnim uticajima na omladinu i nastojanju da se podigne nivo bezbednosti naših đaka. Pozvani smo da tokom oktobra održimo predavanje na istu temu, gde će prisustvovati cela škola, profesori i roditelji koji budu zainteresovani za ovu temu.

Drago nam je što je rukovodstvo Medicinske škole prepoznalo potrebu da se ostvari saradnja sa Centrom DBA u pogledu prevencije sektnog delovanja.