Nenad Zlatanović

 

Završio Tehničku školu u Vranju.
Dugogodišnje iskustvo u Švedskoj kompaniji za obezbedjenje “Securitas Services”, u kojoj radi i danas.
Više puta nagradjivan za izuzetno profesionalno i požrtvovano obavljanje svojih zadataka.

Poseduje internacionalni sertifikat o završenoj obuci “Bliska zaštita VIP ličnosti”.
Takodje poseduje sertifikat za učestvovanje u radionici i programu kriminalističkog profilisanja serijskih ubica i silovatelja.
Kao aktivan sportista organizovao je veliki broj aktivnosti na temu “Borba za Sport”.

Počasni je član Sindikata policije i policijskih starešina-SPIPS.
Od 2014-te godine saradnja sa Detektivsko Bezbednosnoj Agenciji DBA. Aktivan u Centru za bezbednost, istrage i odbranu-DBA.

Pored тога, svoje znanje nesebično deli sa svima, kroz akcije i projekte, a vezano za maloletničku delikvenciju, vršnjačko nasilje, bezbedna škola, nasilje u porodici, trgovinu ljudima i ostalo vezano za bezbednost dece i mladih.

Predsednik je Koordinacionog Centra Vranje ispred Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.