Nemanja Ivančić

Završio je Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bogoslovsko-katihetski smer, diplomirani teolog. Od 1999.-2015.godine član izviđačkih odreda u Beogradu, učesnik mnogih akcija u Savezu izviđača Srbije i Savezu izviđača Beograda. Bio je član starešinstva saveza izviđača Beograda 2 godine. Poslednjih pet godina članstva u izviđačima se aktivno bavio pedagoškim radom sa decom i edukacijom mladih od 7 do 17 godina.

Od 2007.godine član Svetskog centra realnog aikidoa i učesnik mnogih seminara vezanih za borilačke veštine i sportove. Nosilac crnog pojasa 1.dan u realnom aikidou, prvoj srpskoj borilačkoj veštini registrovanoj u svetu, koju je patentirao Ljubomir Vračarević 10.dan SOKE. Kratko radio na poslovima profesionalnog obezbeđenja. U okviru prakse fakulteta u toku 2016. i 2017.godine radio sa decom u srednjoj školi na časovima verskog obrazovanja. Od maja 2017.-te godine član Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA gde je i predsednik Odseka 3 – Edukacija i prevencija štetnog delovanja sekti.