RAD POLICIJE U ZAJEDNICI I POLICIJSKO-OBAVJEŠTAJNI MODEL – stanje i perspektive

Neki novi koncepti rada policije se, počev od posljednje dvije decenijedvadesetog vijeka pa do danas, sa uspjehom primijenjuju u razvijenim zapadnimzemljama. Opšti ciljevi ovakvih programskih orijentracija jesu prevazilaženjetradicionalnog načina upravljanja policijom i obavljanja policijskih poslova izadataka, povećanje efikasnosti u radu, kreiranje čvršćih relacija izmeđugrađana i policije i sl.

Read more